انواع موتورهای بنزینی بی ام و از سال های 2005تا 2017

انواع موتورهای بنزینی بی ام و از سال های 2005تا 2017

انواع موتورهای بنزینی بی ام و از سال های 2005تا 2017.

  1. موتور M54
  2. موتور N52
  3. موتورN46
  4. موتور N52N
  5. موتور N46N
  6. موتور N54
  7. موتور N62
  8. موتور N63
  9. موتور N55
  10. موتورN20

1.موتورM54  بی ام سال های 2004 و 2005 بر روی ماشینهای بی ام و سوار شده که با حجم های مختلف 2 لیتر -2.5 لیتر و 3لیتر می باشند این موتور 6 سیلندر می باشد.

2. موتور N52 بی ام و از سال های 2006 تا 2007 روی انواع اطاق های بی ام و قرار گرفت که دارای حجم های 2.5 لیتر و 3لیتر می باشد. این موتور 6 سیلندر می باشد.

3.موتور N46 یک موتور 4 سیلندر معمولی می باشد که از سال 2006 تا 2007 روی سری های مختلف بی ام قرار گرفت.

انواع موتورهای بنزینی بی ام و از سال های 2005تا 2017
انواع موتورهای بنزینی بی ام و از سال های 2005تا 2017

4.موتور N52N این موتور 6سیلندر در سال های 2008و2009و2010و2011 روی سری های مختلف قرار گرفته که شباهت زیادی به موتور N52 بی ام و دارد.

پاسخی بگذارید