مشخصات  عملکرد رام زیر موتورbmw

مشخصات عملکرد رام زیر موتورbmw

مشخصات عملکرد رام زیر موتورbmw مشخصات عملکرد رام زیر موتورbmw رام زیر موتور وظیفه نگهداری موتور و لوازم جلو بندی bmw  را روی خود دارد. بر روی رام دو عدد دسته موتور bmw  سوار می شوند که موتور بی ام و رو ی این دسته موتور ها سوار می شود. همچنین طبق ها از یک […]