قیمت سنسور ایرمس bmw بی ام دبلیو

قیمت سنسور ایرمس bmw بی ام دبلیو

قیمت سنسور ایرمس bmw بی ام دبلیو قیمت سنسور ایرمس bmw بی ام دبلیو خودروی bmw دارای چد سنسور ایرمس می باشدکه اصلی ترین آن روی منبع هواکش که ورودی هوا است نصب می شود و مقدار هوای ورودی را اندازه گیری میکند, وبه کامپیوتر موتور انتقال می دهد و DME با ارزیابی سیستم سوخت […]