فروش  مشخصات منی فولد هوای bmw

فروش مشخصات منی فولد هوای bmw

فروش مشخصات منی فولد هوای bmw فروش مشخصات منی فولد هوای bmw منی فولد هوا از راه انتقال هوا از دریچه گاز به موتور می باشد. هر سیلندر دارای یک انشعاب ورودی می باشد. روی منی فولد  و زیر  منی فولد هوا قطعاتی سوار می شوند . مانند: دریچه آسیابی bmw  , یونیت پرده ایbmw  […]