فروش دنده ونوسbmw

فروش دنده ونوسbmw

فروش دنده ونوسbmw فروش دنده ونوسbmw دنده ونوس bmw  یک چرخ دنده شکلی می باشد که نقش مهمی در عملکرد موتور bmw انجام می دهد. دنده ونوس به تایم موتور بستگی دارد و همین طور تایمینگ موتور bmw به دنده ونوس بستگی دارد . دنده ونوس به میل سوپاپ وصل می شود و با چرخش […]