نوشته‌ها

انواع موتورهای بنزینی بی ام و از سال های ۲۰۰۵تا ۲۰۱۷

انواع موتورهای بنزینی بی ام و از سال های ۲۰۰۵تا ۲۰۱۷٫

  1. موتور M54
  2. موتور N52
  3. موتورN46
  4. موتور N52N
  5. موتور N46N
  6. موتور N54
  7. موتور N62
  8. موتور N63
  9. موتور N55
  10. موتورN20

۱٫موتورM54  بی ام سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بر روی ماشینهای بی ام و سوار شده که با حجم های مختلف ۲ لیتر -۲٫۵ لیتر و ۳لیتر می باشند این موتور ۶ سیلندر می باشد.

۲٫ موتور N52 بی ام و از سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ روی انواع اطاق های بی ام و قرار گرفت که دارای حجم های ۲٫۵ لیتر و ۳لیتر می باشد. این موتور ۶ سیلندر می باشد.

۳٫موتور N46 یک موتور ۴ سیلندر معمولی می باشد که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ روی سری های مختلف بی ام قرار گرفت.

انواع موتورهای بنزینی بی ام و از سال های 2005تا 2017

انواع موتورهای بنزینی بی ام و از سال های ۲۰۰۵تا ۲۰۱۷

۴٫موتور N52N این موتور ۶سیلندر در سال های ۲۰۰۸و۲۰۰۹و۲۰۱۰و۲۰۱۱ روی سری های مختلف قرار گرفته که شباهت زیادی به موتور N52 بی ام و دارد.